Doel van het onderzoek

De nier is het orgaan in het lichaam welke urine aanmaakt. Deze urine stroomt vervolgens naar de urineleider en uiteindelijk naar de blaas. Wanneer zich een steen bevindt in de urineleider, kan dit zorgen voor stuwing van urine in de nier. Deze stuwing kan pijnklachten geven, en leiden tot nierschade.

Om stuwing van de nier te verhelpen kan gekozen worden om een drain (=katheter) in te brengen. Dit kan een inwendige drain zijn, ook wel JJ-katheter genoemd. Of een uitwendige drain, ook wel nefrostomiekatheter genoemd.

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken welke van deze twee opties het beste werkt ten aanzien van pijnklachten, de nierfunctie, het opknappen van een eventuele infectie van de nier en de klachten die een katheter met zich mee kunnen brengen. Dit wordt beoordeeld door het afnemen van vragenlijsten, het meten van bloedwaardes en door te registreren wanneer patiënten naar huis kunnen.

Achtergrond van het onderzoek

Een JJ-katheter is een inwendig flexibel slangetje die via de plasbuis ingebracht wordt in de urineleider en op zijn plek blijft door een krul aan het ene uiteinde in de nier, en een krul aan het andere uiteinde in de blaas. Een JJ-katheter is hol en zorgt ervoor dat urine gemakkelijk van de nier naar de blaas kan stromen.
Een nefrostomiekatheter is een uitwendig flexibel slangetje welke via de huid van de zijkant van de romp in het nierbekken gelegen is. De nefrostomiekatheter ligt met een gevulde ballon of een krulletje in het nierbekken en is door middel van een hechting of pleister aan de huid gefixeerd.
Beide opties hebben voor- en nadelen. Onder medisch specialisten en onder patiënten wordt verschillend gedacht over de voor en nadelen. Zo wordt er soms gedacht dat een nadeel van een JJ-katheter is dat die meer irritatieklachten van het plassen kan geven en een nadeel van de nefrostomiekatheter dat dit een uitwendig slangetje is. Hoe de meerderheid van patiënten en dokters deze voor- en nadelen nu eigenlijk beschouwd is nog nooit echt goed in kaart gebracht middels wetenschappelijk onderzoek. Er bestaan ook niet alleen verschillen in inzichten hierover tussen specialisten, maar ook tussen verschillende landen. Momenteel gebeurt het dus nog vaak dat de lokale gewoontes en lokale logistieke mogelijkheden de drijfveer zijn voor de keuze voor de ene of andere katheter. Omdat er geen goede studies gedaan zijn naar de voor- en nadelen van een nefrostomiekatheter ten opzichte van een JJ-katheter in verschillende situaties willen wij dat met deze studie graag onderzoeken en hiermee zorgen dat er meer uniforme werkwijzen in alle ziekenhuizen komen.

Projectleiders: dr. Mw. B. Schout & drs. Dhr. G.M. Kamphuis

Arts-onderzoeker: drs. Mw. N Hendriks


Mogelijk gemaakt door Inclusie Monitor