Onderzoeksnetwerk DURO

Wij gaan graag met u in gesprek wat wij voor u kunnen betekenen, meldt uw projectidee of onderzoek online aan of neem contact op via de mail.

Het doel

DURO zet zich in voor studies naar relevante kennisvragen, met breed draagvlak tijdens alle fasen van het proces, voor een sterke impact op de verbetering van de zorg.

De werkwijze

Nieuwe inzichten uit onderzoek leiden helaas niet automatisch tot verbetering van de zorg. Acceptatie wordt uiteraard bepaald door de opzet en uitvoering van studies. Draagvlak en relevantie zijn echter minstens zo bepalend.

Het onderzoeksnetwerk verbindt de NVU leden ter verbetering van de kwaliteit van onderzoek. Daarbij worden ook andere relevante professionals en partijen van buiten de NVU betrokken zoals wetenschappelijke bureaus van andere verenigingen, patiënt verenigingen, en sponsoren. Draagvlak wordt bevordert door deze partijen, vanaf het formuleren van de onderzoeksvraag tot aan de verbetering van de zorg, ruimte te geven om een bijdrage te leveren. DURO ondersteunt en faciliteert hierin en ziet kansen en mogelijkheden bij de vertaling van kennishiaat naar studie opzet. Bijvoorbeeld door het initiëren van multidisciplinaire projectgroepen rondom onderzoeksvragen, het vinden van passende financieringsinstrumenten, en het aanscherpen van onderzoek aanvragen. Alles voor een maximale kans van slagen van het onderzoek. Tijdens de looptijd van een studie kan de DURO het draagvlak onder de NVU leden vergroten om de inclusie van patiënten te versnellen. Daarnaast kan de DURO inhoudelijke experts aan elkaar koppelen en methodologische ondersteuning geven.

De middelen

DURO wordt intensief ondersteund door de Coördinator W&I binnen het Bureau NVU om de individuele NVU-leden en werkgroepen te verbinden met het onderzoek. Zodoende ontstaat een centraal overzicht van het landelijk onderzoek vanuit de Kennisagenda, maar ook van het onderzoek dat door werkgroepen, of door individuen en groepen uit de regio’s wordt opgezet. Voor informatie over de voortgang en ervaringen uit onderzoek staan de digitale communicatiemiddelen van de NVU ter beschikking, en in samenwerking met de Wetenschappelijke Commissie NVU de landelijke bijeenkomsten van de NVU. De Kennisagenda is beschikbaar op de website van de NVU. Deze wordt elke 5 jaar herzien in samenspraak met de leden van de NVU.