DURO Themabijeenkomst: ‘De kracht van Snapshot onderzoek’

Op maandag 28 maart van 17:30-18:30u organiseerde DURO een online themabijeenkomst over ‘De kracht van Snapshot onderzoek’. U kunt deze themabijeenkomst terugkijken via deze link.

 • Opening en DURO update
  prof. Chris Bangma
 • Ervaringen uit de Dutch Snapshot Research Group 
  prof. Pieter Tanis
 • Ervaring met Snapshot onderzoek binnen de urologie
  dr. Sytse van Beek
 • Snapshotonderzoek naar de praktijkvariatie van de katheterduur bij mannen met een acute urineretentie
  dr. Bart Witte
 • Afsluitende discussie over de kansen voor Snapshot onderzoek binnen de NVU
  met u allen

Wat is Snapshot onderzoek?

Bij een Snapshot onderzoek worden grote hoeveelheden data over een bepaalde behandeling in relatief korte tijd gegenereerd door een Collaborative Study Group. Het is een prospectief of retrospectief observationeel onderzoek dat door enthousiaste arts-assistenten, verpleegkundigen en/of urologen wordt gedragen.

Een centrale 'stuurgroep' trekt de kar door het opzetten van de studie en schrijven van een protocol. Vervolgens verzamelen lokale collega's uit de deelnemende ziekenhuizen zelf de data. Achter de schermen is dit type studie wel eens wetenschappelijke 'crowdfunding' genoemd. Alle deelnemers binnen de Collaborative Study Group krijgen auteursrecht dan wel een PUBMED citatie. Het manuscript wordt op geschreven door de 'stuurgroep' en een evt publicatie moet worden goedgekeurd door de deelnemers. De eerste auteursplekken zijn dan voor de ‘stuurgroep’ gereserveerd, gevolgd door de deelnemers.

Naast het beantwoorden van de hoofdvraag is het voor deelnemers mogelijk om zelf aanvullende onderzoeksvragen te formuleren, die als vervolgstudie kunnen worden uitgewerkt. Binnen Urologisch Nederland is recent een succesvolle SNAPSHOT studie verricht naar de uitkomsten na cystectomie voor spierinvasief blaaskanker.

Themabijeenkomst

Tijdens de online themabijeenkomst gaan een aantal sprekers dieper in op Snapshot onderzoek. Daarnaast belichten wij de plannen om dit middel in te zetten voor onze NVU kennishiaten. Tot slot gaan wij graag met u in gesprek over deze manier van onderzoek doen, over de kansen en uitdagingen die u ziet en over wat volgens u nodig is om dit landelijk op te kunnen pakken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jetty van Ginkel.